Pozycjonowanie produktu

jest kształtowaniem oferty oraz image przedsiębiorstw w celu zajęcia wyraźnego miejsca w pamięci klientów i ich działaniach związanych z nabywaniem oferowanych produktów i usług. Umiejscowienie na rynku polega na eksponowaniu rzeczywistych walorów produktu wynikających z takich jego cech jak: unikalność bądź ogólna dostępność, wysoka jakość, niezawodność, bezpieczeństwo użycia, cena we właściwej relacji do wartości itp. Nadanie produktowi wyróżniającej pozycji na rynku, wśród innych konkurencyjnych produktów.