PILs

PILs – skrót z języka angielskiego: Patient Information Leaflet (PIL). W liczbie mnogiej zapisany jako PILs, jest używany w branży farmaceutycznej jako określenie wszelkich materiałów informacyjnych dotyczących leku, które muszą być w formie drukowanej dołączone do opakowania z produktem. Ich poprawność, zgodność z wzorcami złożonymi w organach rejestrujących i kontrolujących, jest kluczową sprawą w dystrybucji leków. Nawet niewielki błąd w przygotowaniu lub druku może spowodować wycofanie partii towarów ze sprzedaży i pociągnąć za sobą znaczne straty. Przygotowanie do druku opakowań i PILs jest zwykle realizowane w wyspecjalizowanych działach producentów czy dystrybutorów leków lub kosmetyków. Istnieją również zewnętrzne firmy, które mając doświadczenie i odpowiednie zasoby, mogą bezpiecznie, bezbłędnie i w optymalnej cenie przygotowywać materiały opakowaniowe dla farmacji.