Peak

(ang. 'szczyt’) pora dnia, w której dane media mają największą ilość widzów lub słuchaczy i żądają najwyższych opłat za emisję reklamy.