Pagina

strona książki, maszynopisu, tekstu wpisywanego do komputera itp.; także liczba umieszczona na dole lub górze strony, oznaczająca jej kolejny numer.