On-demand television

(ang. on demand 'na żądanie’, television 'telewizja’) rozwinięcie personal television; telewizja oferująca nadawanie programów na zamówienie po wcześniejszym ich wybraniu z udostępnionych przez nadawcę zbiorów.