Off peak

(ang. 'poza szczytem’) telewizyjne lub radiowe pasmo poza czasem największej oglądalności czy słuchalności.