Międzynarodowy Kodeks Praktyki Reklamy

patrz: International Code of Advertising Practice