Marketing

(ang. 'handlowanie na rynku’) ogół działań zmierzających do określenia możliwości sprzedaży produktu, uwzględniających potrzeby nabywców oraz dostępne środki dystrybucji, reklamy, planowania produkcji i badań rynku w celu przystosowania przedsiębiorstwa do zmiennych jego warunków, a także wywierania wpływu na rynek i kształtowania go; obejmuje rozpoznanie potrzeb nabywców, kształtowanie produktu z uwzględnieniem tych potrzeb, tworzenie i utrzymywanie popytu, ustalanie polityki rynkowej, finansowanie obrotu, zarządzanie ruchem towarów.