Marketing mix

opracowana dla określonych segmentów rynku i konkretnych produktów kompozycja narzędzi marketingowych, obejmująca podstawowe grupy działań, określane jako 4xP (product-price-place-promotion, czyli 'produkt-cena-miejsce [dystrybucji]-promocja).