Logo

znak graficzny, symbol, przynależny danej marce lub firmie. Obecny na opakowaniu, w nagłówkach listów, w reklamie, itd.