Liczba czytanych wydań

(LCW) zmienna przyporządkowująca każdemu z respondentów liczbę czytanych wydań danego tytułu prasowego w cyklu sezonowym.