Layout

(ang. 'plan, układ’) układ graficzny ogłoszenia prasowego (książki, artykułu), określający wzajemne proporcje i położenie ilustracji, tekstu, nagłówka czy sloganu. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)