Layer

(ang. 'warstwa’) przezroczysta nakładka na obraz na stronie internetowej spełniająca funkcje reklamowe.