Late pool

(ang. late 'późny’, pool 'pula’) rodzaj badania wyborczego; po zakończeniu głosowania ankieterzy oczekują na wyniki wyborów w danej komisji i sporządzają kolejną prognozę, tym razem na podstawie cząstkowych danych o rzeczywistym rozkładzie głosów (patrz: exit pool).