Łamanie

formowanie kolumn gazet i czasopism, stronic książek ze szpalt, zdjęć, map, tabel i innych elementów tekstu drukowanego.