Łamacz

osoba zajmująca się formowaniem kolumny książki lub czasopisma przygotowywanego do druku.