Korekta

poprawianie błędów w tekście przygotowywanym do druku, np. na próbnych odbitkach, dokonywane za pomocą specjalnych, umownych znaków.