Key fact

(ang. key 'klucz’, fact 'fakt’) cecha marki wybrana do wyeksponowania w reklamie.