Kampania reklamowa

formy i środki oddziaływania na nabywców rożnych rodzajów reklamy, w wielu miejscach ich rozpowszechniania, za pomocą zespołu wzajemnie powiązanych środków przekazu dla wywarcia możliwie silnego wpływu na decyzje nabywcze i postępowanie konsumentów na danym rynku; jej celem jest osiągnięcie zamierzeń firmy strategicznie zaplanowanych w planie marketingowym. (W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Kraków 2001)