Kalandrowanie

proces mający na celu nadanie wstędze papieru lub arkuszowi tektury większej gładkości, zwartości i połysku oraz wyrównanie grubości wstęgi lub arkusza na całej szerokości.