Investor relations

(ang. investor 'inwestor’, relation 'stosunek’) działania polegające na zbudowaniu i utrzymaniu zaufania inwestorów co do przyszłości firmy; służy temu zatrudnianie uznanych audytorów, prezentacje dla analityków i udziałowców instytucjonalnych, wydawanie pozytywnych raportów finansowych.