International Code of Advertising Practice

(ang.) Międzynarodowy Kodeks Praktyki Reklamy; zbiór zasad dotyczących etycznego aspektu reklamowania.