Intermedia

wybór spośród dostępnych środków masowego przekazu; dobrane do kampanii reklamowej środki przekazu tworzą tzw. media-mix. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)