Infotainment

(ang. Information 'informacja’, entertainment ’ rozrywka’/’widowisko’) informacja medialna zawierająca także elementy rozrywkowe. Dostarcza odbiorcy nie tylko wiedzy na dany temat, ale także rozrywki, zarówno przez treśc, jak i formę.