Informercial

(ang. information 'informacja’, commercial 'handlowy’) spot reklamowy w formie filmu instruktażowego, podkreślający zalety i unikalne cechy danego produktu.