Individualized television

(ang. individualized 'indywidualizowany’, television 'telewizja’) telewizja umożliwiająca dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb odbiorcy; obejmuje: możliwość zmiany punktu widzenia kamery podczas oglądania programu, udział w teleturniejach i badaniach opinii publicznej.