Impulse purchase

(ang. impulse 'bodziec, odruch’, purchase 'kupno, nabywać’) nieplanowany, spontaniczny zakup dokonywany najczęściej pod wpływem zabiegów psychologicznych stosowanych przez twórców reklam czy specjalistów psychologii sprzedaży.