Headline

(ang. 'nagłówek’) tytuł artykułu prasowego lub slogan mający przyciągnąć uwagę czytelnika i zachęcić go do przeczytania tekstu.