Gross rating point

(GRP) (ang. gross 'brutto’, rating 'wskazywanie’, point 'punkt’) miara intensywności kampanii; określa sumę oglądalności wszystkich emisji reklam wśród grupy docelowej.