Fizjologiczny pomiar skuteczności reklam

wykorzystanie w badaniach skuteczności reklamy urządzeń technicznych umożliwiających pomiar fizjologicznych reakcji człowieka (tętno, rozszerzenie źrenic, przewodnictwo skóry, EEG, wysokość głosu) na pokazywaną reklamę. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)