Fast food

(ang. fast 'szybki’, food 'żywność’) jedzenie przyrządzane błyskawicznie z gotowych półproduktów; główne pożywienie pracowników agencji reklamowych :-).