Dyferencjał semantyczny

Metoda badania m.in opinii konsumenckuch. Zbiór kilku skal porządkowych, według których konsumenci oceniają atrybuty reklamowanej marki; służy m.in. do badania skuteczności reklamy. (Jacek Kall, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1998)