Deduplikacja

usuwanie powtarzających się zapisów z dwóch porównywanych baz danych.