Częstotliwość reklamy

miara informująca o tym, ile razy przeciętny odbiorca miał szansę zetknięcia się z reklamą w określonym czasie. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)