Counter card

(ang. counter 'lada’, card 'karta’) umieszczana na ladzie sklepowej niewielkich rozmiarów reklama, na której podana jest nazwa i cena jakiegoś produktu.