Cost per thousand

(CPT) (ang. 'koszt na tysiąc’) koszt jednorazowego dotarcia reklamy do tysiąca osób z grupy docelowej.