Corporate communication

komunikacja zachodząca pomiędzy organizacją (firmą, instytucją) a jej „publicznością” lub inaczej odbiorcami. Są nimi zarówno jej pracownicy, wspólnicy, partnerzy (tzw. odbiorcy wewnętrzni) jak i klienci, media, inne instytucje i organizacje (odbiorcy zewnętrzni). W założeniu jej świadome projektowanie ma udoskonalic i uspójnic procesy komunikowania, tak by był możliwie jak najbardziej efektywny i czytelny.