Corporate advertising

(ang. corporate 'zbiorowy, zespołowy’, advertising 'reklama’) reklama mająca na celu stworzenie pozytywnego wizerunku firmy i zapewnienie jej wysokiej pozycji na rynku.