Contact report

(ang. contact 'kontakt’, report 'raport, sprawozdanie’) sporządzane przez menedżera zlecenia sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli agencji reklamowej z klientem, obejmujące wszelkie podjęte na nim decyzje.