Cityboard

wolno stojący, oświetlony nośnik reklamowy o wymiarach 6 x 3 m, ustawiany przy dużych ciągach komunikacyjnych w najbardziej eksponowanych punktach miast.