Brand

(ang. 'marka’) produkt łatwo rozpoznawany przez konsumentów, dzięki reklamie wyróżniający się wśród sobie podobnych, konkurencyjnych.