Brand share

(ang. brand 'marka’, share 'udział’) udział marki w rynku, wskaźnik jej popularności.