Brand preference

(ang. brand 'marka’, preference 'pierwszeństwo, przedkładanie’) poznawany przez porównanie z markami konkurencyjnymi poziom przywiązania konsumentów do jakiegoś produktu.