Brand loyalty

(ang. brand 'marka’, loyalty 'lojalność’) przywiązanie się konsumenta do produktów danej marki.