Brand attitude

(ang. brand 'marka’, attitude 'postawa, nastawienie’) zbiór elementów wiedzy, emocji oraz tendencji do określonych zachowań, w których wyraża się stosunek konsumenta do danej marki. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)