Blind placement test

(ang. blind 'ślepy’, placement 'umieszczenie, ulokowanie’, test 'sprawdzian’) sprawdzian odbioru przez konsumentów produktu nieoznakowanego.