Badania ilościowe

quantitative research – badania prowadzone na dużych i reprezentatywnych próbach ludności. Zastosowane w reklamie mają określić np. udział marki w rynku, świadomość istnienia marki, czytelnictwo publikacji itp. Kwestionariusz tego rodzaju badań zawiera proste pytania zamknięte, np. typu tak/nie, które mogą być analizowane przez komputer. Zbieranie danych odbywa się przez wywiady bezpośrednie na ulicy lub w mieszkaniach ankietowanych osób.