Art buyer

(ang. art 'sztuka’, buyer 'kupujący’) jedna z osób dbających o artystyczny aspekt reklamy, zlecająca prace odpowiednim fotografikom, artystom czy studiom graficznym.