Arkusz drukarski

jednostka miary produkcji poligraficznej, odpowiadająca jednostronnie zadrukowanemu arkuszowi papieru formatu A1 (394 x 841 mm); zawiera 32 strony formatu A6, 16 stron A5, 8 stron A4 itd.