Answer print

(ang. answer 'odpowiedź’, print 'druk’) próbna kopia gotowej reklamy sporządzona w celu analizy technicznej i ostatecznego zatwierdzenia.